Kontakt

Robert Długoszewski - koordynator projektu

Rafał Moszczyński - skipper