Kontakt

Robert Długoszewski - koordynator projektu
+48 509 706 720

Rafał Moszczyński - skipper
+48 664 044 960